Правила прийому дітей

Правила прийому дітей до ЗДО №7 “Золотий ключик”

Прийом дітей до закладу дошкільної освіти  здійснює директор ЗДО  протягом календарного року на підставі:

– заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
– медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до вступу в ЗДО)
– виписка із медичної карти, карта профілактичних щеплень;
 – ксерокопію свідоцтва про народження дитини;
– при наявності пільг – документи, що їх підтверджують (посвідченя про статус багатодітної сім’ї, довідка з управління соцзахисту населення про отримання соціальної допомоги як малозабезпечена сім’я, посвідчення про статус дитини-інваліда).

Групи у  закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими ознаками. За дитиною зберігається місце в  закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти здійснюється:

– за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 – на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ЗДО  даного типу;
– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація закладу дошкільної освти  письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.