Методична робота


Методична робота  в  дошкільному навчальному закладі №7 «Золотий ключик».

Успішне здійснення комплексу завдань, які поставили перед дошкільними працівниками Закон «Про дошкільну освіту», «Національна доктрина розвитку освіти в Україні», «Базовий компонент дошкільної освіти» в значній мірі залежить від особистості педагога, його моральних якостей, професіоналізму, творчої активності.

Організовує методичну роботу вихователь – методист Клачун Н.С.
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу є центром методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільного навчального закладу та поширення психолого – педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку.

Основними компонентами змісту методичної роботи є:

– отримання знань педагогами;
–    вміння їх реалізувати на практиці;
–    наявність результативності в педагогічній роботі;
–    створення умов для безперервного вдосконалення фахової майстерності та навчально-виховного процесу з дітьми.

Значна робота проведена в плані добору та систематизації матеріалів методкабінету. Сьогодні методичний кабінет є центром методичної служби, творчою лабораторією дошкільного закладу.
       З метою забезпечення вільного доступу і орієнтування у наповненні методичного кабінету його матеріали групуються за окремими тематичними блоками:
                                                

Тематичні блоки:

–    Програмно – методичне забезпечення діяльності дошкільного навчального закладу  (зібрано програми розвитку, виховання і навчання дошкільників, узагальнено матеріали щодо технологій розвитку у дошкільника особистісних рис, різних форм активності). До розділу увійшли програми: «Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)», освітні програми для дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного  віку «Впевнений старт», програма розвитку дітей дошкільного віку “Українське дошкілля” ; нормативно – правові документи в галузі дошкільної освіти; галузеві інструктивно-методичні документи.

Робота з педагогічними  кадрами  та підвищення їх кваліфікації (зібрані матеріали з  питань підготовки та  підвищення кваліфікації, самоосвіти  педагогів, оволодіння  новими інноваційними технологіями, матеріали діагностування педагогів дошкільного навчального закладу, схеми контролю освітнього процесу ).

Фізичний розвиток дошкільників (матеріали щодо планування системи фізкультурно – оздоровчого напрямку роботи закладу).

Соціально – моральний розвиток дошкільників (містить матеріали народознавчої роботи з дітьми дошкільного віку, їх духовного виховання).

 – Пізнавальний розвиток дошкільників (матеріали з вивчення особливостей елементарної математичної компетентності, закономірності розвитку допитливості в процесі пізнавальної діяльності).

Мовленнєвий розвиток (містить  методичні матеріали щодо формування мовленнєвої компетенції у дітей дошкільного віку та розвиток мовленнєвої активності).

Креативний розвиток   (містить матеріали про розвиток творчого мислення у дітей, дитяче експериментування, ігрову діяльність, як засіб розвитку креативності, сучасні освітньо – виховні технології: теорію розв’язання винахідницьких завдань та розвиток творчої уяви).

– Організація наступності щодо здійснення освітнього процесу дітей раннього та молодшого, старшого  дошкільного віку (критерії готовності дитини до шкільного навчання «Портрет дошкільника на передодні їх вступу до школи»), умови успішної адаптації дітей шестирічного віку до шкільного навчання).

Родинне виховання дітей дошкільного віку (містить матеріали про взаємозв’язок між сім’єю та дошкільним навчальним закладом у вихованні різнобічно – розвиненої особистості).

      Насиченість та змістовність матеріалів методичного кабінету дає можливість ефективно проводити інформаційно – довідкову роботу, педагогічному колективу самостійно підвищувати й удосконалювати фахову майстерність шляхом впровадження у практику роботи досягнення науки, педагогічного досвіду, новітніх педагогічних технологій.

Під час обладнання кабінету враховані обов’язкові вимоги: відповідність оснащення завданням Базової компоненту дошкільної освіти, освітніх програм для дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного  віку «Впевнений старт», програми розвитку дітей дошкільного віку “Українське дошкілля”, здійснення самоосвітньої роботи, організації освітнього процесу з дітьми.