Гурткова робота

Гурткова робота “Радість творчості”

Організація гурткової роботи в дошкільному навчальному закладі №7 «Золотий Ключик» здійснюється відповідно до:

Закону України «Про Освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», «Національної доктрини розвитку освіти», «Положення про дошкільний навчальний заклад», постанови Кабінету Міністрів від 27.08.2010р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти що належать до державної і комунальної форми власності», порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами затвердженим наказом МОН України Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України 23.07.2010р. №736/902/758, Базовим компонентом дошкільної освіти, листа МОН України № 1/9-473 від 18.09.2014 “Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів”, листа Міністерства № 1/9-813 від 15.11.13 “Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах”, Лист МОН «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році» від 30.07.2020 № 1/9-411

У вересні 2021 року завідувачем ДНЗ проведено опитування батьків вихованців молодших,середніх  та старших груп, щодо надання додаткових освітніх послуг (формування гуртків «Хореографія», «Англійська мова» у 2021– 2022 навчальному році). Практичним психологом ДНЗ №7 Савчук К.П. здійснена діагностична робота по вивченню індивідуальних особливостей дітей, зокрема значна увага приділялась вивченню здібностей дітей. На основі отриманих даних завідувачем, вихователем -методистом, практичним психологом, керівниками гуртків були складені списки дітей, які відвідували відповідні гуртки.

Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлюється належним програмно-методичним забезпеченням. В ДНЗ наявна програма С.Гунько «Граючись учимось. Англійська мова», робота гуртків будується за авторськими перспективними планами, складеними їх керівниками на основі власних доробок, запозиченого перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій.

Керівники гуртків протягом року ведуть відповідну документацію: перспективний, календарний план роботи на 2021-2022 навчальний рік, журнал відвідування дітьми гуртків, наявний графік роботи керівника гуртка та розклад занять, затверджені завідувачем ДНЗ. Вся документація керівниками гуртків ведеться відповідно до: Примірної інструкції з діловодства в дошкільних навчальних закладах затвердженої наказом МОН молоді та спорту 1.10.2012р. №1059 .

У дошкільному навчальному закладі у 2021-2022 навчальному році функціонують такі гуртки:

– на безоплатній основі: гурток гри на дитячих шумових інструментах «Музики» – керівник Соловйова Вікторія Вікторівна, «Шахи» – керівник Рябчун Людмила Володимирівна, “У світі казки”- керівник Ярош Катерина Дмитрівна.

– на платній основі: гурток по вивченню англійської мови – керівник Ващук Олена Данилівна, гурток «Хореографії» – керівник Косюк Анна В’ячеславівна.

Організовуючи гурткову роботу в закладі, педагоги уникають надмірних навантажень на дітей. Тривалість гурткових занять відповідає вікові дітей і не перевищує встановлених норм для навчальних занять. Окрім того, педагоги та практичний психолог ДНЗ своєчасно та кваліфіковано проводять роз’яснювальну та діагностичну роботу з батьками щодо залучення дітей до відвідування гуртків.